GDPR 2024-2025 koulutusohjelma

Software Finland ry ja HPP Asianajotoimisto Oy: Tietosuoja-asetuksen velvoitteet ja mahdollisuudet

General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR eli EU:n tietosuoja-asetus tekee jokaisesta suomalaisesta ohjelmistoliiketoimintaa tekevästä yrityksestä rekisterinpitäjän sekä suurimmasta osasta henkilötietojen käsittelijän.

Jokaisen yrityksen on ymmärrettävä roolinsa ja velvoitteensa henkilötietojen käsittelyssä ja niiden merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Olennaisia kysymyksiä ovat mm. mitä velvoitteita, vastuita ja rajoitteita tietosuoja-asetus asettaa? Milloin on valittava tietosuojavaltuutettu?

 

Software Finland ry ja HPP Asianajotoimisto järjestävät kattavan tietosuoja-asetusta koskevan koulutusohjelman. Tule mukaan!

Maksuton GDPR koulutusohjelma

Software Finland ry:n ja HPP Asianajotoimisto Oy:n tietosuoja-asetusta koskeva koulutusohjelma tarjoaa käytännön ohjeita tietosuojavaatimusten huomioimiseen ohjelmistoyritysten liiketoiminnassa.

Tulevat koulutustilaisuudet

Koulutusohjelma on Software Finland ry:n yhdistyksen jäsenille maksuton. Sisällöltään vaihtelevissa koulutustilaisuuksissa käsitellään kattavasti tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn.

Vakuutus kunnossa?

Hyvin laadituista sopimuksista huolimatta on mahdollista, että ohjelmistoyritys joutuu GDPR:n mukaiseen korvausvastuuseen. Korvausvastuu voi nousta suuriin summiin! If vakuutusyhtiö on koonnut yrityksille edullisen vakuutuspaketin, joka kattaa myös GDPR:n mukaisen korvausvastuun.

Koulutustilaisuuksien vetäjä
Kari-Matti Lehti
HPP Asianajotoimisto Oy

Kari-Matti Lehti on yksi Suomen johtavista informaatioteknologiaan, ulkoistuksiin ja tietosuojaan erikoistuneista juristeista. Hänellä on yli 20 vuoden sekä kotimainen että kansainvälinen kokemus ICT-alan sopimuksista, ulkoistuksista, immateriaalioikeuksista, tietosuojasta ja digitalisaatiosta. Kari-Matti on perehtynyt laaja-alaisesti erityisesti kaupallisiin sopimuksiin ja tietosuojaan liittyviin järjestelyihin, tuotteistamisiin, strategioihin ja niiden implementointiin. Tietoviikko-lehti on valinnut Kari-Matin useita kertoja Suomen vaikutusvaltaisimpien ICT-alan vaikuttajien joukkoon.

Ilmoittaudu mukaan GDPR-ohjelmaan!

2024-2025

Koulutustilaisuudet ja tapahtumat

Software Finland ry:n jäsenille maksuton GDPR -koulutusohjelma koostuu monipuolisesta ja vaihtelevasta sisällöstä. Katso tästä koulutustilaisuuksien tarkempi sisältö ja aikataulu.