GDPR Sanasto

Kaikki | A H J K L O P R S T V Y
Tässä hakemistossa on 3 nimeä tällä hetkellä merkintöjä, joissa on kirjain P.
Päätoimipaikka
Keskushallinnon sijaintipaikka, jos rekisterinpitäjällä on toimipaikkoja useammassa kuin yhdessä EU:n jäsenvaltiossa. Jos päätökset ja keinot henkilötietojen käsittelystä tehdään toisessa toimipaikassa, ja tällä toimipaikalla on myös toimivalta panna ne täytäntöön, tällöin päätoimipaikka on se sijaintipaikka, jolla on kyseinen toimivalta.

Profilointi
Mikä tahansa henkilötietojen automaattinen käsittely, jossa henkilötietojen avulla arvioidaan tiettyjä henkilön ominaisuuksia tai analysoidaan tai ennakoidaan näkökohtia, jotka liittyvät kyseiseen henkilöön. Henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan kyseisen henkilön henkilökohtaisia ominaisuuksia henkilön tietoja käyttäen. Erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan ty suoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin tai kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen tai käyttäytymiseen sekä sijaintiin tailiikkeisiin liittyviä asioita. Profilointia käytetään lukuisissa sosiaalisen median palveluissa ja osassa päätelaitteita käytössä olevissa sovelluksissa.

Pseudonymisointi (’salanimellä julkaiseminen’)
Henkilötietojen käsittelemistä niin, että tietoja ei voida enää suoraan yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja. Tällaiset lisätiedot tulee säilyttää erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei tällaista yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön tapahdu.

Ilmoittaudu mukaan GDPR-ohjelmaan!

2021-2023