GDPR Sanasto

Kaikki | A H J K L O P R S T V Y
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter S.
Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
Tietosuojaperiaatteiden sisällyttäminen aikaisessa vaiheessa henkilötietojen käsittelyn osaksi. Periaatteiden huomioiminen käsittelytapojen määrittelyn ja itse käsittelyn yhteydessä, siten että varmistetaan käsittelyn vastaavuus tietosuoja-asetuksen vaatimusten kanssa. Rekisterinpitäjän tulee toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt, jotta mm.
  • oletusarvoisesti kerätään vain henkilötietoja, jotka ovat
  • välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta
  • tietoja ei kerätä eikä säilyttää suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen
  • henkilötietoja ei oletusarvoisesti saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville
  • taataan rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
Tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteutuminen tulee taata määrittelyvaiheesta aina koko käsiteltävien henkilötietojen elinkaaren loppuun

Ilmoittaudu mukaan GDPR-ohjelmaan!

2021-2023