TARVITSETKO APUA GDPR:N IMPLEMENTOINNISSA?

HPP Asianajotoimisto Oy on kehittänyt yrityksille suunnatun GDPR Ready tietosuojatuotteen, jonka avulla yrityksenne huomioi ja implementoi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kehittämiemme työkalujen avulla voimme tehokkaasti analysoida tietosuojaasetuksen edellyttämät muutokset liiketoiminnassa, sopimuksissa ja tietojärjestelmissä.

Varaa tunnin ilmainen info asetuksen vaikutuksesta yrityksesi liiketoimintaan sekä tuotteen tarkemmasta sisällöstä.

Varaa oma aikasi:

Terho Nevasalo
terho.nevasalo@hpp.fi
+358 40 5587581

GDPR Ready –tuote sisältää seuraavat asiat:

  • Nykytilakartoitus ja siihen perustuva väliraportti yrityksenne tietosuojan tasosta ja kehitystarpeista, sisältäen tietosuojaa koskevan materiaalin läpikäynnin (sopimukset, henkilörekisterit ym.), 1-2 workshopia kartoitusta varten
  • Väliraporttiin laaditut yksityiskohtaiset asetuksen huomioivat muutossuositukset
  • Muutossuositusten implementointi yrityksenne sopimuksiin ja ohjeistuksiin sekä loppuraportti tehdyistä toimenpiteistä
  • Koulutukset työntekijöille ja johdolle

Terho Nevasalo toimii osakkaana HPP Asianajotoimisto Oy:n teknologiaryhmässä. Terholla on noin 20 vuoden kokemus erilaisista kaupallisista sopimuksista, erityisesti IT- ja teknologia-alalta. Terhon avustaa asiakkaita muun muassa SaaS- ja IT-toimitusprojekteissa, kaupallisissa sopimuksissa, digitalisaatiohankkeissa, data-strategiassa ja tietosuojahankkeissa.

Terho avustaa lisäksi asiakkaita asiakas-toimittajasuhteessa olevien erimielisyyksien ratkaisemisessa. Terhon erityisen kiinnostuksen kohteena on uudet teknologia-innovaatiot, tästä syystä asiakkaina on muun muassa IT/SaaS-palveluntarjoajia, eHealth-palveluntuottajia, mobiilimaksupalveluyhtiöitä ja terveyspalveluntuottajia. Asiakkaat vaihtelevat kansainvälisesti toimivista fast-track start-upeista pörssiyhtiöihin.

Terho luennoi säännöllisesti IT/SaaS-palvelusopimuksista, datastrategiasta sekä tietosuojasta. Edellä mainitun lisäksi hän on ollut keskuskauppakamarin asettamassa asiantuntijaryhmässä laatimassa IT2015 ja IT2018 ehtoja.