TARVITSETKO APUA GDPR:N IMPLEMENTOINNISSA?

HPP Asianajotoimisto Oy on kehittänyt yrityksille suunnatun GDPR Ready tietosuojatuotteen, jonka avulla yrityksenne huomioi ja implementoi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset määräaikaan eli 25.5.2018 mennessä.

Kehittämiemme työkalujen avulla voimme tehokkaasti analysoida tietosuojaasetuksen edellyttämät muutokset liiketoiminnassa, sopimuksissa ja tietojärjestelmissä.

Varaa tunnin ilmainen info asetuksen vaikutuksesta yrityksesi liiketoimintaan sekä tuotteen tarkemmasta sisällöstä.

Varaa oma aikasi:

Terho Nevasalo
terho.nevasalo@hpp.fi,
+358 40 5587581

GDPR Ready –tuote sisältää seuraavat asiat:

  • Nykytilakartoitus ja siihen perustuva väliraportti yrityksenne tietosuojan tasosta ja kehitystarpeista, sisältäen tietosuojaa koskevan materiaalin läpikäynnin (sopimukset, henkilörekisterit ym.), 1-2 workshopia kartoitusta varten
  • Väliraporttiin laaditut yksityiskohtaiset asetuksen huomioivat muutossuositukset
  • Muutossuositusten implementointi yrityksenne sopimuksiin ja ohjeistuksiin sekä loppuraportti tehdyistä toimenpiteistä
  • Koulutukset työntekijöille ja johdolle
  • Ennen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa (25.5.2018) tuleviin mahdollisiin viranomaissuosituksiin pohjautuvat päivitykset muutossuosituksiin ja ohjeistuksiin 25.5.2018 asti