GDPR 2024-2025 koulutustilaisuudet

Julkaisemme täällä ajankohtaiset koulutustilaisuudet

Jokaisen yrityksen on ymmärrettävä roolinsa ja velvoitteensa henkilötietojen käsittelyssä ja niiden merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Olennaisia kysymyksiä ovat:

  • Mitä velvoitteita, vastuita ja rajoitteita tietosuoja-asetus asettaa?
  • Miten tämä tulee huomioida yrityksen liiketoimintaan liittyvissä toimitus-, palvelu- ja alihankintasopimuksissa?
  • Miten velvoitteet otetaan huomioon yrityksen tuotekehityksessä?
  • Milloin on valittava tietosuojavaltuutettu?
  • Milloin tulee suorittaa lakisääteinen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi?
  • Entä miten edellä mainitut vaatimukset muutetaan kilpailueduksi?
GDPR:n eli EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi keväällä 2018. Software Finland ry:n ja HPP Asianajotoimisto Oy:n tietosuoja-asetusta koskeva koulutusohjelma tarjoaa käytännön ohjeita tietosuojavaatimusten huomioimiseen ohjelmistoyritysten liiketoiminnassa.

Koulutustilaisuudet järjestetään yhdessä HPP Asianajotoimisto Oy:n ja Software Finland ry:n kanssa. Koulutustilaisuuden toteuttajat toimivat yhteistyössä koulutustilaisuuden käytännön järjestelyissä. Tilaisuuden osallistujien henkilötietojen käsittely tapahtuu itsenäisesti kummankin järjestävän osapuolen toimesta niiden tietosuojaselosteiden mukaisesti. Software Finland ry:n tietosuojaseloste löytyy täältä ja HPP Asianajotoimiston täältä.

 

Koulutustilaisuuksien sisältö vaihtelee. Koulutukset järjestetään joko virtuaalisina tai lähitapaamisina. Lähitapaamiset järjestetään pääkaupunkiseudulla. Julkaisemme ajankohtaiset koulutustilaisuudet tällä sivulla. Voit halutessasi tilata tiedon tulevista koulutuksista suoraan sähköpostiisi.


Muun muassa näitä aiheita olemme käsitelleet GDPR koulutuksissa:

GDPR ja sakkokäytäntö Suomessa – käytännön vaikutukset?

Millä perusteilla yrityksille on määrätty sakkoja GDPR:n vastaisesta toiminnasta? Miten sakkokäytöntö vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn?

Suoramarkkinointi, profilointi ja tietojen kerääminen laillisesti

Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet profiloinnissa. Mitä suoramarkkinoinnissa voi ja saa tehdä? Mitä on odotettavissa ePrivacy- ja tietosuoja-asetuksen jälkeen?

Tietosuojavastaava ja johdon vastuu

Mikä rooli ja vastuu on yrityksessä tietosuojavastaavalla ja yrityksen johdolla henkilötietojen käsittelystä. Käytännön kokemuksia GDPR:stä ja tietosuojavastaavan tehtävistä.

Palvelusopimukset –asetuksen huomioiminen sopimuksissa

Miten palvelusopimukset muuttuvat ja miten asetukset huomioidaan sopimuksissa? Ohjelmistoyrittäjän näkemykset GDPR:n vaatimusten huomioimisesta ja käytännön kokemuksia GDPR-projektin läpiviemisestä.

Ilmoittaudu mukaan GDPR-ohjelmaan!

2024-2025