GDPR 2021-2023 koulutustilaisuudet

Julkaisemme täällä ajankohtaiset koulutustilaisuudet

Jokaisen yrityksen on ymmärrettävä roolinsa ja velvoitteensa henkilötietojen käsittelyssä ja niiden merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Olennaisia kysymyksiä ovat:


  • Mitä velvoitteita, vastuita ja rajoitteita tietosuoja-asetus asettaa?
  • Miten tämä tulee huomioida yrityksen liiketoimintaan liittyvissä toimitus-, palvelu- ja alihankintasopimuksissa?
  • Miten velvoitteet otetaan huomioon yrityksen tuotekehityksessä?
  • Milloin on valittava tietosuojavaltuutettu?
  • Milloin tulee suorittaa lakisääteinen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi?
  • Entä miten edellä mainitut vaatimukset muutetaan kilpailueduksi?
GDPR:n eli EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi keväällä 2018. Ohjelmisto- ja e-business ry:n ja HPP Asianajotoimisto Oy:n tietosuoja-asetusta koskeva koulutusohjelma tarjoaa käytännön ohjeita tietosuojavaatimusten huomioimiseen ohjelmistoyritysten liiketoiminnassa.

Koulutustilaisuudet järjestetään yhdessä HPP Asianajotoimisto Oy:n ja Ohjelmisto- ja e-business ry:n kanssa. Koulutustilaisuuden toteuttajat toimivat yhteistyössä koulutustilaisuuden käytännön järjestelyissä. Tilaisuuden osallistujien henkilötietojen käsittely tapahtuu itsenäisesti kummankin järjestävän osapuolen toimesta niiden tietosuojaselosteiden mukaisesti. Ohjelmisto- ja e-business ry:n tietosuojaseloste löytyy täältä ja HPP Asianajotoimiston täältä.

 

Koulutustilaisuuksien sisältö vaihtelee. Koulutukset järjestetään joko virtuaalisina tai lähitapaamisina. Lähitapaamiset järjestetään pääkaupunkiseudulla. Julkaisemme täällä ajankohtaiset koulutustilaisuudet:


Tulossa! 24.11.2022 klo 9–10: GDPR & uudet sakkokäytännöt

Jotta yhdenkään softafirman ei tarvitsisi toistaa muiden tekemiä kalliita virheitä GDPR:n suhteen, avataan Ohjelmisto- ja e-business ry:n koulutuksessa uusimpien sakkopäätösten sisältöä ja selvitetään, mitä keisseistä pitää oppia. Katso ohjelma & varaa paikkasi

Muun muassa näitä aiheita olemme käsitelleet GDPR koulutuksissa:

GDPR ja sakkokäytäntö Suomessa – käytännön vaikutukset?

Millä perusteilla yrityksille on määrätty sakkoja GDPR:n vastaisesta toiminnasta? Miten sakkokäytöntö vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn?

Suoramarkkinointi, profilointi ja tietojen kerääminen laillisesti

Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet profiloinnissa. Mitä suoramarkkinoinnissa voi ja saa tehdä? Mitä on odotettavissa ePrivacy- ja tietosuoja-asetuksen jälkeen?

Tietosuojavastaava ja johdon vastuu

Mikä rooli ja vastuu on yrityksessä tietosuojavastaavalla ja yrityksen johdolla henkilötietojen käsittelystä. Käytännön kokemuksia GDPR:stä ja tietosuojavastaavan tehtävistä.

Palvelusopimukset –asetuksen huomioiminen sopimuksissa

Miten palvelusopimukset muuttuvat ja miten asetukset huomioidaan sopimuksissa? Ohjelmistoyrittäjän näkemykset GDPR:n vaatimusten huomioimisesta ja käytännön kokemuksia GDPR-projektin läpiviemisestä.

Ilmoittaudu mukaan GDPR-ohjelmaan!

2021-2023