15.2.2017: Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja kansainväliset tietojen siirrot (asiantuntijat ja projektitalot)

Vuodelle 2017 olemme jakaneet tilaisuudet kahden eri kohderyhmän näkökulmaan, jotta sinulle osallistujana on eniten hyötyä tilaisuudessa käytetyistä esimerkeistä ja yksityiskohdista. Aiheet ovat siis samat, mutta tarkka sisältö poikkeaa ’Tuote tai palvelu’ ja ’Asiantuntijat ja projektitalot’ tilaisuuksissa toisistaan. Osallistu siihen tilaisuuteen josta tunnistat itsesi!

Vuoden toisessa GDPR-koulutuksessa käydään läpi tietoturvallisuutta asiantuntijoiden sekä projektitalojen näkökulmasta.

  • Tietoturvarikkomusten havainnointi ja ilmoitusvelvollisuudet
  • Henkilötietojen luovuttaminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle
  • Tietosuojan vaikutusarviointivelvollisuus ja siihen liittyvät toimenpiteet
  • Tietosuojavastaavan nimittäminen ja tehtävät

Ohjelma

08.30 – 09.00 Aamukahvit ja verkottumista

09.00 – 09.15 Tilaisuuden avaus

09.15 – 10.00 Ohjelma alkaa

— sopivassa hetkessä tauko —

10.15 – 11.00 Ohjelma jatkuu

11.00 – 11.30 Yhteenvetoa ja keskustelua

Ohjelman jälkeen vapaata keskustelua ja verkottumista!

Mikä GDPR READY 2018?

GDPR eli uusi EU:n tasoinen tietosuoja-asetus astuu voimaan keväällä 2018. Ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille maksuttomassa koulutusohjelmassa käydään läpi käytännönläheisesti tietosuoja-asetuksen velvoitteet ja mahdollisuudet ohjelmistoyrittäjän näkökulmasta kahden vuoden aikana.

Ohjelmistoyrittäjät ry:n ja asianajotoimisto HPP Oy:n järjestämä kauden 2016–2018 tietosuoja-asetusta koskevan koulutusohjelman sisältö vaihtelee koulutustilaisuuksittain. Käytännön valmistelut on aloitettava jo nyt, jotta yrityksesi ja palvelusi on vaaditulla tasolla keväällä 2018!

Tapahtumapaikka