21.11.2018 GDPR 2018: IT2018

Koulutustilaisuudessa käydään läpi uudistuneita IT2018 sopimusehtoja – mikä on muuttunut ja miten. Miten tulee huomioida uusi henkilötietojen käsittelysopimus EHK-liite sovittaessa toimituksista- ja palveluista IT2018-ehdoilla. Mitä eroa on uudella JIT2015 erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä suhteessa IT2018 EHK-liitteeseen ja miten erot tulisi huomioida palveluiden tuottamisessa.

HPP Asianajotoimisto Oy:n osakas, Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT -alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.
 

Ohjelma

08.30 – 09.00 Aamukahvit ja verkottumista

09.00 – 09.15 Tilaisuuden avaus

09.15 – 10.00 Ohjelma alkaa

— sopivassa hetkessä tauko —

10.15 – 11.00 Ohjelma jatkuu

11.00 – 11.30 Yhteenvetoa ja keskustelua

Ohjelman jälkeen vapaata keskustelua ja verkottumista!

Mikä GDPR READY 2018?

GDPR eli uusi EU:n tasoinen tietosuoja-asetus astuu voimaan keväällä 2018. Ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille maksuttomassa koulutusohjelmassa käydään läpi käytännönläheisesti tietosuoja-asetuksen velvoitteet ja mahdollisuudet ohjelmistoyrittäjän näkökulmasta kahden vuoden aikana.

Ohjelmistoyrittäjät ry:n ja HPP Asianajotoimiston järjestämä kauden 2016–2018 tietosuoja-asetusta koskevan koulutusohjelman sisältö vaihtelee koulutustilaisuuksittain.

Tapahtumapaikka