25.10.2018 GDPR: Tietosuojavastaava ja johdon vastuu

Koulutustilaisuudessa käydään läpi mikä rooli ja vastuu on yrityksessä tietosuojavastaavalla ja yrityksen johdolla henkilötietojen käsittelystä.

Erityisesti käydään läpi:

  1. milloin tietosuojavastaava tulee nimetä
  2. mikä on tietosuojavastaavan rooli henkilötietojen käsittelyssä sekä asema yhtiössä – miten tietosuojavastaavan asema tulisi järjestää yhtiössä
  3. tietosuojavastaavan tehtävät – mitä käytännön haasteita tehtävien hoitamiseen liittyy
  4. yrityksen johdon rooli henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistamisessa

Myös: Käytännön kokemuksia GDPR:stä ja tietosuojavastaavan tehtävistä – Tuomo Heikkilä Avoine Oy

Avoine Oy:n toimitusjohtaja ja tietosuojavastaava Tuomo Heikkilä (DI, eMBA, HHJ) on toiminut 20 vuotta yrittäjänä IT-alalla. Tuomolla on pitkä kokemus SaaS-liiketoiminnan johtamisesta, jossa käsitellään merkittäviä määriä henkilötietoja.”
 
HPP Asianajotoimisto Oy:n osakas, Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT -alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.
 

Ohjelma

08.30 – 09.00 Aamukahvit ja verkottumista

09.00 – 09.15 Tilaisuuden avaus

09.15 – 10.00 Ohjelma alkaa

— sopivassa hetkessä tauko —

10.15 – 12.00 Ohjelma jatkuu

Ohjelman jälkeen vapaata keskustelua ja verkottumista!

Mikä GDPR READY 2018?

GDPR eli tuore EU:n tasoinen tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2018. Ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille maksuttomassa koulutusohjelmassa käydään läpi käytännönläheisesti tietosuoja-asetuksen velvoitteet ja mahdollisuudet ohjelmistoyrittäjän näkökulmasta kahden vuoden aikana. Käytännön valmisteluiden (2016-2018) jälkeen käydään nyt läpi miten voimassaoleva GDPR vaikuttaa liiketoimintaan ja mitä yritysten täytyy tietää ja miten toimia GDPR:n voimassaollessa.

Ohjelmistoyrittäjät ry:n ja HPP Asianajotoimiston järjestämä kauden 2016–2018 tietosuoja-asetusta koskevan koulutusohjelman sisältö vaihtelee koulutustilaisuuksittain.

Tapahtumapaikka