25.10.2018 GDPR: Tietosuojavastaava ja johdon vastuu

Koulutustilaisuudessa käydään läpi mikä rooli ja vastuu on yrityksessä tietosuojavastaavalla ja yrityksen johdolla henkilötietojen käsittelystä.

Erityisesti käydään läpi:

  1. milloin tietosuojavastaava tulee nimetä
  2. mikä on tietosuojavastaavan rooli henkilötietojen käsittelyssä sekä asema yhtiössä – miten tietosuojavastaavan asema tulisi järjestää yhtiössä
  3. tietosuojavastaavan tehtävät – mitä käytännön haasteita tehtävien hoitamiseen liittyy
  4. yrityksen johdon rooli henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistamisessa

Ohjelma

08.30 – 09.00 Aamukahvit ja verkottumista

09.00 – 09.15 Tilaisuuden avaus

09.15 – 10.00 Ohjelma alkaa

— sopivassa hetkessä tauko —

10.15 – 11.00 Ohjelma jatkuu

Ohjelman jälkeen vapaata keskustelua ja verkottumista!

Mikä GDPR READY 2018?

GDPR eli tuore EU:n tasoinen tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2018. Ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille maksuttomassa koulutusohjelmassa käydään läpi käytännönläheisesti tietosuoja-asetuksen velvoitteet ja mahdollisuudet ohjelmistoyrittäjän näkökulmasta kahden vuoden aikana. Käytännön valmisteluiden (2016-2018) jälkeen käydään nyt läpi miten voimassaoleva GDPR vaikuttaa liiketoimintaan ja mitä yritysten täytyy tietää ja miten toimia GDPR:n voimassaollessa.

Ohjelmistoyrittäjät ry:n ja HPP Asianajotoimiston järjestämä kauden 2016–2018 tietosuoja-asetusta koskevan koulutusohjelman sisältö vaihtelee koulutustilaisuuksittain.

Tapahtumapaikka