GDPR-Materiaalit

7.5.2019 GDPR täyttää vuoden: Rikkomukset, sakot & soveltamiskäytäntö tänään

Mistä tänä päivänä neuvotellaan DPA-sopimuksissa ja miksi?

Ke 21.11.2018 IT2018 Ehdot Ohjelmisto- ja ohjelmistopalvelutoimituksissa

Sopimusoikeuden periaatteet ja sopimusneuvottelut

25.10.2018 GDPR 2018: Tietosuojavastaava ja johdon vastuu

Käytännön kokemuksia GDPR:stä ja tietosuojavastaavan tehtävistä

To 20.09.2018 B2B Sopimukset GDPR aikana

Käytännön kokemuksia

Ti 10.04.2018 IT2018 vakioehdot ja niiden käyttäminen sopimuksissa

Vakioehdot ja niiden käyttäminen sopimuksissa

20.3.2018 GDPR 2018: Yleinen tietosuoja-asetus Rekisteröidyt uudet ja vanhat

• Rekisteröidyn uudet ja vanhat oikeudet

Ti 30.1.2018 GDPR: Palvelusopimukset – Asetuksen huomioiminen sopimuksissa

• Miten GDPR vaikuttaa suoramarkkinointiin, asiakasprofilointiin ja miten tietoja kerätään laillisesti?

Ke 8.11.2017 GDPR: Suoramarkkinointi, profilointi ja tietojen kerääminen laillisesti

• Miten GDPR vaikuttaa suoramarkkinointiin, asiakasprofilointiin ja miten tietoja kerätään laillisesti?

Ke 11.10.2017 GDPR: Tietoturva ja käsittelyn tietoturvallisuus

• Tietoturva ja tietojenkäsittelyn tietoturvallisuus
• Vaikutusten arviointi mm. käsitellessä arkaluonteisia tietoja

23.5.2017: GDPR READY 2018 – Perusteet haltuun

• Henkilötietojen käsittelyn perusteet, kattaen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn näkökulmasta. Miten yritys saa kerätä ja käsitellä henkilötietoja?
• Verkkopalveluiden privacy policyt uudistuvat, nettisivujen käyttö ei enää anna automaattista lupaa henkilötietojen käsittelyyn.
• Ohjeet asiakassopimusten uudelleenneuvotteluun ja -laatimiseen.

1.3.2017: Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja kansainväliset tietojen siirrot (tuote tai palvelu)

• Havainnointi ja ilmoitusvelvollisuus tietoturvarikkomusten kohdalla
• Henkilötietojen luovuttaminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle
• Rekisterinpitäjän tietosuojan vaikutusarviointivelvollisuus, ja tähän liittyvät toimenpiteet
• Yrityksen tietosuojavastaavan tehtävä ja nimittäminen

15.2.2017: Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja kansainväliset tietojen siirrot (asiantuntijat ja projektitalot)

• Havainnointi ja ilmoitusvelvollisuus tietoturvarikkomusten kohdalla
• Henkilötietojen luovuttaminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle
• Rekisterinpitäjän tietosuojan vaikutusarviointivelvollisuus, ja tähän liittyvät toimenpiteet
• Yrityksen tietosuojavastaavan tehtävä ja nimittäminen

8.2.2017: Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja kansainväliset tietojen siirrot (tuote tai palvelu)

• Havainnointi ja ilmoitusvelvollisuus tietoturvarikkomusten kohdalla
• Henkilötietojen luovuttaminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle
• Rekisterinpitäjän tietosuojan vaikutusarviointivelvollisuus, ja tähän liittyvät toimenpiteet
• Yrityksen tietosuojavastaavan tehtävä ja nimittäminen

26.10.2016: Miten sopimukset muuttuvat?

• Palvelusopimuksen mukainen henkilötietojen käsittely – yrityksen uudet velvollisuudet ja vastuu
• IT-toimittajan palvelusopimuksen sisältö: Mistä ja miten sovitaan asiakkaan henkilötietojen käsittelystä?
• Miten asiakassopimukset uudelleenlaaditaan ja -neuvotellaan

15.9.2016: Loppuuko suoramarkkinointi, profilointi ja tietojen keruu?

• Henkilötietojen käsittelyn perusteet, kattaen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn näkökulmasta. Miten yritys saa kerätä ja käsitellä henkilötietoja?
• Verkkopalveluiden privacy policyt uudistuvat, nettisivujen käyttö ei enää anna automaattista lupaa henkilötietojen käsittelyyn.

Suoramarkkinoinnin ja profiloinnin edellytykset

• Ovatko kerätyt ja ostetut suoramarkkinointi-sähköpostilistat sallittuja, ja missä laajuudessa?
• Mitä tarkoittaa käyttäjän profilointi verkkopalveluissa ja minkälaisia oikeuksia palvelun käyttäjällä on?

31.5.2016: GDPR perusteet – Tietosuoja-asetuksen muutokset yleisellä tasolla