EU:n tietosuoja-asetus – sanasto

All | A B C E G H J K L M N O P R S T V Y
There are 1 names in this directory beginning with the letter O.
Osoitusvelvollisuus
Osoitusvelvollisuuden (”accountability”) avulla organisaation tulee kyetä osoittamaan, että se on huolehtinut seuraavista henkilötietojen käsittelyn osa-alueista:
  • lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • täsmällisyys
  • säilytyksen rajoittaminen ja
  • eheys ja luottamuksellisuus.
Eräs keino osoittaa tämä on toteuttaa edellisten tietojen perusteella laadittava tietotilinpäätös.