EU:n tietosuoja-asetus – sanasto

All | A H J K L M N O P R S T V Y
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter R.
Rekisterinpitäjä
Luonnollinen tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhteistyössä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Rekisteriseloste, tietosuojaseloste
Dokumentti, joka rekisterinpitäjän tulee laatia ja pitää yleisesti saatavilla. Sen tulee kuvata henkilötietojen käsittely tiiviisti esitetyssä, avoimessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Rekisteröity
Henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään.