EU:n tietosuoja-asetus – sanasto

All | A B C E G H J K L M N O P R S T V Y
There are 1 names in this directory beginning with the letter Y.
Yhdenmukaisuusmekanismi
Tietosuoja-asetuksen määritelmän mukaan jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä, jotta varmistetaan asetuksen yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla Euroopan Unionissa. Euroopan tietosuojaneuvosto (European Data Protection Board, EDPB) voi antaa asetuksen soveltamisesta sitovia päätöksiä ja on siten keskeinen toimija yhdenmukaisuuden varmistamisessa.