Onko vakuutuksesi kunnossa?

Ratkaisevasti parempaa GDPR-turvaa Ifistä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) vaikuttaa monin tavoin Software Finland ry:n jäsenyritysten toimintaan. Kaikki ohjelmistoyritykset ovat rekisterinpitäjiä ja useimmat lisäksi henkilötietojen käsittelijöitä. GDPR:n vastuut ja velvollisuudet koskevat näistä molempia.

 

GDPR:ssä määritelty korvausvastuu tietosuoja-asetuksen rikkomisesta on erittäin laaja. Korvattavaksi voi tulla mikä tahansa rekisteröidyille henkilöille aiheutunut aineellinen tai aineeton vahinko ilman korvauksen ylärajaa.

 

Hyvin laaditut sopimukset ja IT-alan yleisten sopimusehtojen käyttö ovat järkeviä keinoja hallita tätä riskiä. Tietojen käsittelijän on tärkeää tehdä yksityiskohtainen sopimus rekisterinpitäjän kanssa henkilötietoihin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista. IT-alan sopimusehdoilla ohjelmistoyritys pystyy tarkoituksenmukaisella tavalla rajaamaan vastuutaan toimeksiantajaansa kohtaan, mitä henkilötietoja koskevaan korvausvastuuseen tulee.

 

Hyvin laadituista sopimuksista huolimatta on mahdollista, että ohjelmistoyritys joutuu GDPR:n mukaiseen korvausvastuuseen. Korvausvastuu voi nousta satoihin tuhansiin euroihin ja jopa korkeammaksi perustuessaan suureen määrään asiakastietoja.

 

Yritykset eivät koskaan voi keskenään sopia rajaavansa vastuitaan kolmatta osapuolta kohtaan, joka tässä tapauksessa on rekisteröity eli henkilö, jonka tiedoista on kysymys.

Ifin ICT-yrittäjän vastuuvakuutusratkaisu kattaa automaattisesti myös EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen korvausvastuun.


Enimmäiskorvausmäärä on yrittäjän itse valitsema vakuutusmäärä kokonaisuudessaan, kuitenkin enintään miljoona (1 000 000) euroa. 

Vakuutuksesta on muutakin konkreettista etua kuin mahdollisen korvausvastuun kattaminen:


If myös selvittää, onko jäsenyritys korvausvelvollinen vahingosta, mikä on mahdollinen vahingon määrä ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. 


Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahinkoasiaan liittyviä asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia, jos asia menee oikeuteen. 


Lopputulos voi hyvin olla, ettei korvausvelvollisuutta olekaan. Ilman vakuutusta jäsenemme joutuu selvittämään nämä asiat itse ja vielä ottamaan kuluriskin mahdollisista oikeudenkäyntikuluista.

Kiinnostuitko?
Katso lisätietoja vakuutusedusta!